Välkommen till Magasinet Zenon!

Sommaren/hösten 2018 startar vi upp en ny kulturtidskrift – Magasinet Zenon. Vi som står bakom projektet kommer från varsin sida av det politiska spektrat men som utgår från en gemensam grund att stå på.

Tanken är att på mer eller mindre regelbunden basis publicera krönikor, reportage, essäer, recensioner och kulturdebattartiklar. Vår övervägande ambition är en friare och mer livaktig kultur som inte binds av politiska bojor eller politisk instrumentalisering.

Ansvarig utgivare och redaktör kommer till en början att vara Adam Davidsson.

Läs mer om vår vision på:
https://magasinetzenon.se/om

Annons